Annejet Lamme

Specialisme

Annejet behandelt zaken die betrekking hebben op bestuursrecht. Het kan bijvoorbeeld gaan om bijvoorbeeld bestemmingplannen, vergunningen, nadeelcompensatie, handhaving of subsidies. Bij al deze zaken is een overheidsorgaan betrokken namens of tegen wie zij een procedure voert. Ook houdt zij zich bezig met zaken die zich bevinden op het snijvlak van het privaatrecht en bestuursrecht (bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten met overheden en overheidsaansprakelijkheid).

Daarnaast geeft Annejet advies en procedeert zij over huurrecht woon- en bedrijfsruimte, bouw- en aanbestedingsrecht, goederenrecht, koop-verkoop van onroerend goed (non-conformiteit), burenrecht, appartementsrechten (VVE-kwesties), de Woningwet en aansprakelijkheids- en verbintenissenzaken.

Opleiding en werkervaring

Annejet heeft aan de Universiteit van Amsterdam Nederlands Recht gestudeerd en volgde de afstudeerrichting milieu- en ruimtelijke ordening.

Zij is sinds 2004 advocaat. Annejet heeft van 2004 tot 2012 bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam gewerkt. Zij heeft daar vele procedures gevoerd en geadviseerd op het gebied van omgevingsrecht en vastgoed gerelateerde zaken.

In de periode van 2012 tot 2016 werkte zij bij een middelgroot advocatenkantoor in Almere. Daar was zij de bestuursrecht en omgevingsrechtspecialist. Ook stond zij woningcorporaties bij in huurrechtelijke zaken en adviseerde zij over uiteenlopende onderwerpen waaronder de Woningwet, bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Rechtsgebieden

Annejet Lamme heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Bestuursrecht:

Bestuursprocesrecht, Europees recht, Handhavingsrecht, Subsidierecht

Omgevingsrecht:

Milieurecht ,Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk bestuursrecht, Waterrecht

Vastgoedrecht:

Bouwrecht, Burenrecht, Erfdienstbaarheden, Erfpacht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenactiviteiten

Annejet is lid van:

  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VbA)

Annejet geeft daarnaast cursussen, in opdracht van professionele aanbieders of aan cliënten.

mr. J.J.W. Lamme, advocaat
06-19614323
lamme@vestingadvocaten.nl