Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen die opgelegd kunnen worden door een rechter om mensen te beschermen die geen goede beslissingen meer kunnen nemen.

Curatele
Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Beschermingsbewind
Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld. Deze onderbewindstellingen staan in het openbare curatele- en bewindregister.

Mentorschap
Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

In principe hebt u geen advocaat nodig om een van de bovengenoemde maatregelen aan te vragen. Mocht er echter onenigheid zijn binnen de familie over de vraag wie bewindvoerder, curator of mentor wordt, dan is het raadzaam een advocaat te raadplegen.

Ook kan het zijn dat een onder bewindgestelde, of een curandus of mentee niet tevreden is en klachten heeft over zijn bewindvoerder, curator of mentor. In dat geval kan men bij de kantonrechter een klacht indienen en verzoeken om een andere bewindvoerder, curator of mentor. De kantonrechter houdt toezicht op de curator, bewindvoerder en mentor.

Daarnaast komt het voor dat er fouten gemaakt worden. U kunt dan de bewindvoerder,  curator of mentor aansprakelijk stellen voor de schade die daaruit voortvloeit.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de rechter om u onder curatele, bewind of mentorschap te stellen, kunt u in hoger beroep gaan. Voor het voeren van die procedure heeft u wel een advocaat nodig.

Advocaat Curatele, bewind en mentorschap:
Roos Knoef

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.