Disclaimer

Vesting Advocaten (KVK 67126952) is een kostenmaatschap, waarbij ieder van de vennoten voor eigen rekening en risico werkzaam is.

Uitsluitend de advocaat waarmee een overeenkomst tot dienstverlening
is aangegaan kan aansprakelijk worden gehouden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van de advocaten van Vesting Advocaten zijn ondergebracht bij AON.

De advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten, arrondissement Amsterdam. (*)

(*) met ingang van 1 januari 2022