Algemeen verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht, overeenkomstenrecht of contractenrecht is een belangrijk onderdeel van ons rechtsstelsel. Dagelijks worden er talloze overeenkomsten gesloten.

Afspraken die partijen maken worden vastgelegd in een overeenkomst, soms worden zij niet schriftelijk vastgelegd en zijn er mondelinge afspraken gemaakt.

Er zijn allerlei soorten overeenkomsten, zoals de koopovereenkomst, de overeenkomst van opdracht, aanneming van werk, een bruikleenovereenkomst of een overeenkomst van geldlening/schuldbekentenis.

Problemen die zich voor kunnen doen gaan onder andere over:

 • duur van de overeenkomst
 • opzegging van de overeenkomst
 • overeenkomst wordt niet nagekomen (wanprestatie)
 • product voldoet niet aan de voorwaarden (bijv. oplevering van een badkamer)
 • incasso procedure
 • algemene voorwaarden
 • ontbindende voorwaarden

Consumentenrecht

Het consumentenrecht regelt de rechten en plichten van consumenten. Sinds een paar jaar worden consumenten meer beschermd na aankoop van een product.

Wij behandelen zaken over:

 • ontbinding
 • non-conformiteit
 • garantie
 • oneerlijke handelspraktijken