Arbeidsrecht

Sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het ontslagrecht ingrijpend veranderd.

Zo heeft de WWZ heeft een aanzegverplichting voor werkgevers geïntroduceerd bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer.

De kantonrechtersformule is vervangen voor een transitievergoeding.

Indien de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst wordt beëindigd , kan de werknemer binnen 14 dagen zijn instemming herroepen.

Daarnaast is de ontslagroute veranderd. Het UWV mag oordelen over ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden en bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De kantonrechter is bevoegd om alle overige geschillen te behandelen.

Wij hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan in het arbeidsrecht en staan zowel werknemers als (kleine) werkgevers bij.

U kunt bij ons terecht voor onder meer de volgende onderwerpen:

Werknemer

 • Beoordelen van een vaststellingsovereenkomst/ beëindigingsovereenkomst
 • Concurrentiebeding
 • Ontslag op staande voet
 • Zieke werknemer
 • Werknemer zou niet voldoende functioneren
 • Arbeidsconflict
 • Wijziging van de arbeidsvoorwaarden
 • Uitbetaling overuren / toeslag / vakantiedagen
 • Overige geschillen tussen werkgever en werknemer

Werkgever

 • Opstellen en beoordelen van arbeidscontracten
 • Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden (A-grond)
 • Ontslag na twee jaar ziekte (B-grond)
 • Ontslag wegens frequent ziekteverzuim (de C-grond)
 • Ontslag wegens disfunctioneren (D-grond)
 • Ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen (E-grond)
 • Ontslag wegens weigeren werk wegens gewetensbezwaar (F-grond)
 • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie (G-grond)
 • Ontslag wegens andere omstandigheden (H-grond)
 • Opstellen van een vaststellingsovereenkomst
 • Arbeidsconflict
 • Loonsanctie