Algemeen verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht, overeenkomstenrecht of contractenrecht is een belangrijk onderdeel van ons rechtsstelsel. Dagelijks worden er talloze overeenkomsten gesloten.

Afspraken die partijen maken worden vastgelegd in een overeenkomst. Soms worden zij niet schriftelijk vastgelegd en zijn er mondelinge afspraken gemaakt.

Er zijn allerlei soorten overeenkomsten, zoals de koopovereenkomst, de overeenkomst van opdracht, aanneming van werk, een bruikleenovereenkomst of een overeenkomst van geldlening/schuldbekentenis.

Vragen of onduidelijkheden die kunnen ontstaan gaan onder andere over:

 • duur van de overeenkomst
 • opzegging van de overeenkomst
 • overeenkomst wordt niet nagekomen (wanprestatie)
 • product voldoet niet aan de voorwaarden (bijv. oplevering van een badkamer)
 • incasso procedure
 • algemene voorwaarden
 • ontbindende of opschortende voorwaarden
 • bijstand in mediation
 • aansprakelijkheid
 • schadevergoeding
 • onrechtmatige daad
 • ongerechtvaardigde verrijking
 • onverschuldigde betaling
 • dwaling
 • verjaring

Consumentenrecht

Het consumentenrecht regelt de rechten en plichten van consumenten. Consumenten, personen die handelen voor doeleinden die buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, zijn extra beschermd na aankoop van een product.

Wij behandelen zaken over:

 • ontbinding
 • non-conformiteit, gebreken
 • garantie
 • schade
 • oneerlijke handelspraktijken

Advocaten algemeen verbintenissenrecht:
Roos Knoef
Annejet Lamme
Liesbeth Sprengers

Zaken die gaan over ambtenarenrecht, belastingrecht, vreemdelingenrecht, verkeershandhaving en strafrecht verwijzen wij door naar ervaren advocaten binnen ons netwerk.

Advocaat bestuursrecht:
Annejet Lamme

Advocaat sociaal zekerheidsrecht:
Roos Knoef

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.