Sociaal zekerheidsrecht

Onder het sociale zekerheidsrecht vallen de werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen.

Vesting advocaten behandelt zaken waarbij uitkeringen soms worden ingetrokken, beëindigd en/of geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, vanwege bijvoorbeeld schending van de inlichtingenplicht, neveninkomsten, samenwonen en/of vermogen.

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de uitkeringsinstantie, dan kan daartegen doorgaans binnen een termijn van 6 weken bezwaar gemaakt worden.
De bezwaarprocedure wordt gevoerd bij de instantie die ook het besluit genomen heeft, bijvoorbeeld de gemeente, UWV of SVB.

Bent u het ook met de beslissing op bezwaar niet eens, dan kan daartegen binnen 6 weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank.
Tegen een uitspraak van de rechtbank staat binnen 6 weken hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Vesting advocaten staat particulieren bij met betrekking tot advies of in procedures ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • intrekken, beëindigen, terugvorderen Participatiewet uitkering (PW-uitkering)
  • beëindigen of verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage bij ZW-uitkering, WIA- en/of WAO-uitkering
  • terugvorderen WW-uitkering
  • terugvorderen AOW-uitkering of AIO- aanvulling
  • slachtoffers/gedupeerden van de toeslagenaffaire

Tenslotte behandelen wij ook zaken waarbij in bezwaar wordt gegaan tegen de hoogte van de boetes die opgelegd kunnen worden op grond van de wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.

Advocaten sociaal zekerheidsrecht:
Roos Knoef

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.