Arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht draait het om de relatie tussen een werkgever en werknemer en de afspraken en wederzijdse verplichtingen die hiertussen gelden. Arbeidsrecht is ‘regelend recht’ en dat betekent dat veel regels al in de wet zijn vastgelegd. Binnen de reikwijdte van die regels kunnen verschillende afspraken gemaakt worden. Dit kan aan de orde zijn bij:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst – kan een proeftijd worden overeengekomen en zo ja voor hoe lang?
 • tijdens de looptijd van een arbeidsovereenkomst – kan de arbeidsovereenkomst tussentijds aangepast worden – of wat gebeurt er met een concurrentiebeding als de werknemer een promotie krijgt?
 • bij een ontslag – Mag een arbeidsovereenkomst opgezegd worden en kan dit ook met wederzijds goedvinden? Is in dat geval een transitievergoeding verschuldigd?

Het ontslagrecht is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd en ook hier gelden een aantal belangrijke regels die zijn vastgelegd in de wet. Krijg je als werkgever te maken met een conflictsituatie over het functioneren van een werknemer of ben je werknemer en heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen dan is het van belang jouw rechten en plichten – als werkgever of werknemer – goed in kaart te brengen.

De advocaten van Vesting advocaten hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan en hebben zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht.  Ze hebben  ook allebei de specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht voltooid.

De advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij. Ook ten aanzien van andere arbeidsverhoudingen (platform werk, zelfstandige of zzp’er, freelancer) kan Vesting Advocaten zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers bijstaan.

Werknemer

 • Beoordelen van een vaststellingsovereenkomst/ beëindigingsovereenkomst
 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Ontslag op staande voet
 • Zieke werknemer
 • Werknemer zou niet voldoende functioneren
 • Arbeidsconflict
 • Wijziging van de arbeidsvoorwaarden
 • Uitbetaling overuren / toeslag / vakantiedagen
 • Aanzegverplichting is niet in acht genomen
 • Transitievergoeding
 • Ontslag na twee jaar ziekte
 • Slapend dienstverband
 • Flexibele arbeidsrelaties (uitzend-, detacherings- of payrollovereenkomst)
 • Beoordelen bonusregelingen
 • Overige geschillen tussen werkgever en werknemer

Werkgever

 • Opstellen en beoordelen van arbeidscontracten
 • Opstellen en adviseren personeelsgids en HR gerelateerde documenten (bonusregelingen e.d.)
 • Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden (A-grond)
 • Ontslag na twee jaar ziekte (B-grond)
 • Ontslag wegens frequent ziekteverzuim (de C-grond)
 • Ontslag wegens disfunctioneren (D-grond)
 • Ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen (E-grond)
 • Ontslag wegens weigeren werk wegens gewetensbezwaar (F-grond)
 • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie (G-grond)
 • Ontslag wegens andere omstandigheden (H-grond)
 • Ontslag wegens een combinatie van factoren (i-grond)
 • Opstellen van een vaststellingsovereenkomst
 • Reorganisatie
 • Arbeidsconflict
 • Loonsanctie
 • Flexibele arbeidsrelaties (uitzend-, detacherings- of payrollovereenkomst)

Advocaten arbeidsrecht

Roos Knoef
Liesbeth Sprengers

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.