Huurrecht

Huurrecht kan betrekking hebben op de huur van woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte (ofwel winkelruimte of 290-bedrijfsruimte) of overige bedrijfsruimte (kantoorruimte), maar ook op de huur van onbebouwde grond. De regels die van toepassing zijn, zijn afhankelijk van het type huurobject.

De wet bevat algemene regels die van toepassing zijn op alle huurovereenkomsten, tenzij partijen hiervan in een overeenkomst zijn afgeweken. Daarnaast bevat de wet een groot aantal bepalingen over de verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte die veelal voor wat betreft de bescherming van de huurder dwingendrechtelijk van aard zijn. Dit betekent dat partijen hiervan in een overeenkomst niet ten nadele van de huurder mogen afwijken. Deze dwingendrechtelijke bepalingen zien voor woonruimte onder andere op de gebrekenregeling, de wijze van beëindiging en de huurprijs.

Voor 290-bedrijfsruimte zien de dwingendrechtelijke bepalingen met name op de termijnbescherming, de wijze van beëindiging, de mogelijkheid tot een tussentijdse huurprijsaanpassing en de regeling met betrekking tot indeplaatsstelling.

Voor overige bedrijfsruimte geldt de specifieke regeling van de ontruimingsbescherming.

Vesting Advocaten staat verhuurders en huurders bij met advies en in procedures over:

 • opstellen huurovereenkomsten
 • beëindiging huurovereenkomsten met wederzijds goedvinden
 • indeplaatsstelling
 • goed huurderschap
 • opzegging
 • dringend eigen gebruik
 • ontbinding
 • huurprijswijzigingen
 • gebreken
 • asbest
 • onderhuur
 • renovatie en onderhoud
 • achterstallig onderhoud
 • leegstand
 • servicekosten
 • studentenverhuur
 • tijdelijke huurovereenkomsten, (expat) verhuur
 • ontruiming
 • ontruimingsbescherming
 • koppeling huur en zorg
 • Woningwet
 • Urgentieverklaringen

Advocaten huurrecht:
Roos Knoef
Annejet Lamme

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.