Gefinancierde rechtsbijstand

High TrustMensen met een relatief laag inkomen en vermogen kunnen in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel een toevoeging of “pro deo” genoemd). In dat geval betaalt de overheid een groot gedeelte van de advocaatkosten. Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage. Hoe lager het inkomen, des te lager de eigen bijdrage is.

De advocaat zal altijd bespreken of u in aanmerking kunt komen voor een toevoeging. De advocaat kan de toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Daarnaast zullen de kosten, het griffierecht, die u zult moeten maken voor het voeren van een procedure bij de rechtbank ook lager zijn wanneer u procedeert op een toevoeging. Wilt u meer weten over gesubsidieerde rechtsbijstand, de inkomens- en vermogensgrenzen en de hoogte van de eigen bijdrage? Kijk dan op www.rechtsbijstand.nl.

Vesting Advocaten werkt samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van een High Trust overeenkomst.

Mocht u in aanmerking kunnen komen voor een toevoeging dan adviseren wij u altijd het Juridisch loket te bellen (0900-8020) en te vragen om een doorverwijzing naar een van onze advocaten. U krijgt dan een korting op de eigen bijdrage. U kunt ook langsgaan bij een van de kantoren in de grotere steden, voor meer informatie: www.juridischloket.nl.

Rechtsbijstandverzekering

 Bedrijven of personen met een rechtsbijstandsverzekering hebben recht op een vrije advocaatkeuze als zij bijstand nodig hebben in een administratieve (bestuursrechtelijke) of gerechtelijke procedure.

Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, zult u eerst toestemming moeten vragen aan de verzekering voor het inschakelen van een van de advocaten van Vesting Advocaten. De advocaat maakt vervolgens met de rechtsbijstandsverzekering afspraken over de vergoeding. De hoogte van de maximale bijdrage in de kosten van de advocaat door de rechtsbijstandsverzekering is begrensd door de individuele polisvoorwaarden en in sommige gevallen is een eigen bijdrage onderdeel van de polisvoorwaarden.