Tarieven

Honorarium
Het honorarium van de advocaten van Vesting Advocaten wordt berekend op basis van het aantal uren dat zij aan de zaak besteden vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.
In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om een vaste prijs af te spreken voor een opdracht.

Verschotten
Kosten die verschuldigd zijn aan derden zoals griffierechten, deurwaarderskosten of notariskosten worden verschotten genoemd. In de regel vragen wij de cliënt deze kosten zelf rechtstreeks tijdig aan de betreffende derden te voldoen. Voor zover de kosten door de advocaat zijn betaald, zullen de kosten worden doorbelast.

Voorschotten
Voor te verrichten werkzaamheden kunnen wij vragen om betaling van een voorschot.

BTW
De diensten van de advocaten zijn belast met 21% btw.

Derdengelden
Vesting Advocaten beschikt niet over een derdengeldenrekening