Tarieven

Honorarium

Het honorarium van de advocaten wordt berekend op basis van het aantal uren dat aan de zaak wordt besteed vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief.

De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van het financieel belang en de urgentie van de zaak.

Kantoorkosten

Voor kleine kosten rekenen wij standaard een opslag van 6% op het gedeclareerde honorarium.

Verschotten

Als wij kosten voor de cliënt aan derden moeten betalen, zullen wij deze uiteraard doorberekenen. U kunt bijvoorbeeld denken aan griffierechten, deurwaarderskosten of notariskosten. Dat zijn verschotten. In de regel vragen wij u deze kosten zelf rechtstreeks tijdig aan derden te voldoen.

Voorschotten

Voor te verrichten werkzaamheden vragen wij om betaling van een voorschot.

BTW

De diensten van de advocaten zijn belast met 21% btw.

Derdengelden

Vesting Advocaten beschikt niet over een derdengeldenrekening